Đua Top ACE

TRANG CHỦ

ĐĂNG KÝ

HƯỚNG DẪN

Đua Top Chủng Tộc ACE 10 Ngày
Sự kiện Đua Top Chủng Tộc ACE
Chiến Binh
Set đồ Hỏa Long +13
+ May mắn
2 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Chúa Tể
Set đồ Huyền Thiết +13
+ May mắn
2 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Phù Thủy
Set đồ Ma Thuật +13
+ May mắn
2 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Đấu Sĩ
Set đồ Phong Vũ +13
+ May mắn
2 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Tiên Nữ
Set đồ Kim Ngân +13
+ May mắn
2 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Thuật Sĩ
Set đồ Hỏa Thiên +13
+ May mắn
2 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Thiết Binh
Set đồ Bạch Hổ +13
+ May mắn
2 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc

Tính theo BXH các chủng tộc và Điểm Master

Đổi giới tính trong thời gian đua TOP bị loại

Đua Top All 7 Ngày Open Beta
Đua Top All 7 Ngày Open Beta

  #   Phần thưởng
  1   Vũ Khí Rồng + Luck + 3 Op +13 ( Tùy Chọn Chủng Tộc )
  2   Vũ Khí Rồng + Luck + 3 Op +13 ( Tùy Chọn Chủng Tộc )
  3-4-5   Vũ Khí Rồng + Luck + 3 Op +10 ( Tùy Chọn Chủng Tộc )
Đua Top All 3 Ngày Open Beta
Đua Top All 3 Ngày Open Beta

  #   Phần thưởng
  1   Cánh cấp 2 + Luck + 13 + 1 Option
  2   Cánh cấp 2 + Luck + 13 + 1 Option
  3   Cánh cấp 2 + Luck + 13 + 1 Option
  4-5   Cánh cấp 2 + Luck + 13


Phần thưởng sẽ trao vào tài khoản

Sử dùng bùa + pet buff EXP sẽ bị loại

Event Đạt Mốc Reset
Event Đạt Mốc Reset

  #   Phần thưởng
  Mốc 100 Resets   01 Set Full Thần + 0 Áp Dụng Cho Tất Cả Các Người Chơi
  Mốc 300 Resets   01 Wing 3 + 3 Op + 0 Áp Dụng Cho Tất Cã Các Người Chơi
  Mốc 600 Resets   01 Set Hero ( Anh Hùng ) Full + 0 Áp Dụng Cho Tất Cã Các Người Chơi
  Mốc 1000 Reset   01 Wing 04 Full + 0 Áp Dụng Cho Tất Cã Các Người Chơi

Phần thưởng sẽ trao vào tài khoản