GIỚI THIỆU

Máy chủ BẠCH HỔ với nhiều sự kiện ĐỘC QUYỀN diễn ra cả ngày, bạn có thể tham khảo HƯỚNG DẪN CHƠI
Server sử dụng hệ thống Master SS8, train Master chỉ được đến cấp 100, từ cấp 100 trở đi, bạn phải tìm kiếm Ngọc Master nhặt được khi train quái ở Barack, Chiến trường cổ, Arena(Bãi quái K2 trở lên), Kanturu, Ferea và CC,DV7,BC8. Sử dụng Ngọc Master thì mới có thể lên tiếp max 400 Master.

LỘ TRÌNH ĐỒ THÁNG ĐẦU (12/08 - 12/09)

Wing: Tối đa Wing 1
Set EX: Tối đa Set cấp 7
Set SK: Không hạn chế
Đồ 380: Đồ 380 thường
Vũ khí: Tối đa Vũ khí rồng 1
Cộng hưởng: Tối đa 3 dòng
Ép đồ: Tối cấp 11

LỘ TRÌNH ĐỒ THÁNG THỨ 2 (12/09 - 12/10)

Wing: Tối đa Wing 2
Set EX: Tối đa Set cấp 7
Set SK: Không hạn chế
Đồ 380: Mở drop 380 EX
Vũ khí: Tối đa Vũ khí rồng 1
Cộng hưởng: Tối đa 3 dòng
Ép đồ: Tối cấp 11

LỘ TRÌNH ĐỒ THÁNG THỨ 3-4 (12/10 - 12/12)

Wing: Tối đa Wing 2.5
Set EX: Tối đa Set Huyết thần
Set SK: Không hạn chế
Đồ RUD: Mở drop nguyên liệu set Rud1
Vũ khí: Tối đa Vũ khí rồng 1
Cộng hưởng: Tối đa 3 dòng
Ép đồ: Tối cấp 13

LỘ TRÌNH ĐỒ THÁNG THỨ 5 trở đi (12/12 - 12/11)

Wing: Tối đa Wing 3
Set EX: Tối đa Set Thánh thần
Set SK: Không hạn chế
Đồ RUD: Mở nâng cấp set Rud2/3
Vũ khí: Tối đa Vũ khí rồng 2 / Rud3
Cộng hưởng: Tối đa 3 dòng
Ép đồ: Tối cấp 15

ĐUA TOP MASTER

Diễn ra từ khi Open tới 23h59 ngày 20/08/2022 (Dựa theo BXH TOP Master)
PHẦN THƯỞNG:
TOP1: Pet Ngựa ma vĩnh viễn
TOP2: Sói tinh hoàng kim
TOP3: 1.000.000 Wcoin
Lưu ý: Từ cấp 100MT trở lên phải ăn Ngọc Master để lên câp tiếp theo, không thể train bằng cách thông thường được

 • Máy chủ : BẠCH HỔ
 • Phiên bản : Season 6.9 Premium Reset ingame
 • Giới hạn PC : 5 acc/máy
 • Giới hạn RS : 5 lần/ngày(T7,CN 7 lần/ngày)
 • SUB 1 : (Chợ buôn bán)
  - Không quái
  - Không sự kiện
  - Có PK,
  - Có máy Chaos,
  - Có Giao dịch
 • SUB 2 : (Non PK)
  - Chỉ có các sự kiện cơ bản
  - Drop giảm 50%
  - Offtrain chỉ dành cho VIP
  - Không máy Chaos
  - Có Giao dịch
 • SUB 3 : (Gold PK)
  - Có tất cả các sự kiện
  - Offtrain miễn phí
  - Không máy Chaos
  - Có Giao dịch