HƯỚNG DẪN MIX ĐỒ

1. Lông vũ: Long Vu
2. Huy Hiệu Hoàng Tộc: u Ho ng T
3. Ngọc Master: Master
4. Hoa Mai Vàng: Hoa Mai
5. Hộp quà Vàng + Bạc: H p Qu
6. Xương thần Chết: ng Th n Ch
7. Da Quỷ Vương: Da Quá»· V
8. Lông Phượng Hoàng: Lông
9. Linh Hồn Dơi Lửa: Linh H n D i L a
10. Thép của Trời: Thép
10. Linh Hồn Anh Hùng: Linh H n Anh H ng
10. Nguyên liệu phong ấn: phong n

CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
1. Pet cấp 1 (ném trứng Pet có được khi săn sự kiện Năm mới)
2. 1 Cụm Ngọc hỗn nguyên 30
3. 1 Cụm Ngọc sáng tạo 30
4. 1 Cụm ngọc ước nguyện 30
5. 1 Cụm ngọc tâm linh 30
Lên các cấp pet tiếp theo nguyên liệu ngọc giữ nguyên, thay bằng pet cấp hiện tại. Tối đa nâng cấp lên Pet cấp 10 (Rồng Thần)

CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
1. Thép của trời
2. 1 Ngọc hỗn nguyên
3. Ngọc sáng tạo
4. Cụm ngọc ước nguyện 20
5. Cụm ngọc tâm linh 20
6. 1 Đá hộ mệnh

CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
1. Vũ khí rồng Cấp 1 + 15 + 28Op
2. Búa thiên thần
3. Ngọc hỗn nguyên
4. Cụm ngọc ước nguyện 30
5. Cụm ngọc tâm linh 30
6. Cụm ngọc sinh mệnh 30

CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
1. Vũ khí huyết thần + 11 + 16Op
2. Ngọc hỗn nguyên
3. Ngọc sáng tạo
4. Cụm ngọc ước nguyện 30
5. Cụm ngọc tâm linh 30
6. Dark Angel Avil

CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
1. Vũ khí hắc thần + 11 + 16Op
2. Ngọc hỗn nguyên
3. Ngọc sáng tạo
4. Cụm ngọc ước nguyện 30
5. Cụm ngọc tâm linh 30
6. HollyAngel Avil

CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
1. Trang bị thần + 11 + 28Op
2. Ngọc sáng tạo
Tỷ lệ thành công là 80%

CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
1. Nguyên liệu phong ấn (Giết Boss Class rớt)
2. Linh hồn anh hùng

CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
1. Đồ thần Huyết thần +11 hoặc cao hơn
2. Mảnh đá phong ấn
3. Ngọc hỗn nguyên
4. Ngọc sáng tạo
5. Cụm 30 ngọc ước nguyện
6. Cụm 30 ngọc tâm linh

CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
1. Đồ thần Hắc thần +11 hoặc cao hơn
2. Holyangel Soul
3. Ngọc hỗn nguyên
4. Ngọc sáng tạo
5. Cụm 30 ngọc ước nguyện
6. Cụm 30 ngọc tâm linh

CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
1. 10 Hoa mai trắng
2. 30 Hoa mai đỏ
3. 255 Hoa mai vàng
Đổi tại Hoa tiên Noria, phần thưởng ngẫu nhiên các loại ngọc, Ngựa, Sói tinh, Quạ....

CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
1. Hộp vàng
2. Chìa khóa vàng
Hộp vàng ném ra đất 100% được đồ cấp 7 Exl hoặc đồ thần

CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
1. Hộp bạc
2. Chìa khóa bạc
Hộp vàng ném ra đất 100% được đồ cấp 5-6 Exl hoặc đồ thần

WcoinP là loại tiền tệ trong Game, có được khi tham gia các sự kiện: BC, DV, CC, Tống Kim, CTC Mini, PK Event. Loại tiền này không thể trao đổi, mua bán, mọi hoạt động nâng cấp như Nâng Danh hiệu, Nâng Tu chân, Cộng hưởng đều cần sử dụng WcoinP. Vì vậy nó rất quý hiếm, muốn có được phải tham gia các sự kiện nêu trên.